KWALITEIT

Veilig voedsel en kwaliteit zijn voor NDFC essentiële waarden in het beleid.
NDFC selecteert zijn leveranciers op basis van HACCP normen en GFSI certificering. Deze bewuste selectie zorgt ervoor dat u steeds producten ontvangt die aan alle strenge criteria qua kwaliteit en voedselveiligheid voldoen.
Veilig voedsel is een niet te miskennen voorwaarde voor voedselzekerheid en staat centraal bij de productie en verwerking van levensmiddelen bij NDFC.

Veilig voedsel en kwaliteit zijn voor NDFC essentiële waarden in het beleid.

HACCP Certificaat

HACCP
NDFC heeft het certificaat behaald van HACCP.

Dit is een garantie voor u dat alle onze procedures aan de vereiste normen en voorwaarden voldoen inzake voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid van onze producten.

Bio Label

Biologische boeren, verwerkers en handelaren moeten voldoen aan de strenge EU-eisen als ze het biologische EU-logo willen gebruiken of het etiket van hun producten als biologisch willen labelen.

De EU voert een even streng controlesysteem uit met controles in elk stadium van de biologische keten. Elke operator (boer, verwerker, handelaar, de importeur of exporteur) wordt ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op basis van risico-evaluatie.

Wanneer je biologisch voedsel koopt, kan je erop vertrouwen dat
het is geproduceerd in overeenstemming met de strenge regels van het milieu en het dierenwelzijn.

EU Bio Label

Glutenvrij

Gluten Free
Voedselovergevoeligheid is verschijnsel dat kan leiden tot misselijkheid, kortademigheid, shock en zelfs de dood.

Voedselovergevoeligheid wordt veroorzaakt door bepaalde stoffen (eiwitten) in het voedsel, de zogenaamde allergenen. Coeliakie (overgevoeligheid voor gluten) is een van de meest voorkomende vormen van voedselovergevoeligheid.

https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/voedingsmiddelen-voor-specifieke-doelgroepen/glutenvrije

Autocontrole

Autocontrole is het geheel van maatregelen welke door NDFC worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder ons beheer vallen:
  • Voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid
  • Voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van producten waarvoor het FAVV bevoegd is
  • Voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften

Pin It on Pinterest

Share This